• Afval
 • Binnen de UM is de Facilitaire Dienst belast met het organiseren van de afvalstromen. De schoonmaakfirma verzorgt het praktische werk. Dit betreft het kantoorafval, keukenafval, papier en glasafval, maar ook het grof afval zoals kapot meubilair. Binnen de campus UM Randwyck wordt afval in de regel zo snel mogelijk afgevoerd. Een en ander kan alleen goed verlopen met de medewerking van de medewerkers. Iedereen met een afval probleem kan daarvan melding maken bij het Servicepoint van de Facilitaire Dienst. Het probleem kan dan snel opgelost worden.

  Via onderstaande pagina zijn alle werkinstructies en relevante documenten omtrent milieu te raadplegen:

  https://intranet.maastrichtuniversity.nl/nl/werkinstructies-procedures-en-informatie

   

  Biologisch afval

  De medewerker Chemisch afval verzorgt tevens de coördinatie van de afvoer van het biologisch afval. Dit speciale afval dient gedeponeerd te worden in speciale blauwe vaten die eenmaal per week worden opgehaald. Hierbij geldt dat het afval van de MLI en MLII laboratoria in groene vaten moeten worden gedeponeerd.

  Het afval wordt opgehaald in een vast schema door een medeweker van het milieupark azM. Tevens wordt door deze medewerker de diverse afvalvaten gedistribueerd.

   

  Chemisch afval

  De FHML heeft een medewerker in dienst die het afvoeren van het chemisch afval, het radioactief afval en het klein chemisch afval verzorgt. De medewerker is organisatorisch ondergebracht bij het Radio Nucliden Laboratorium.

  Het chemisch afval wordt in een vast schema van de laboratoria opgehaald, geklasseerd en afgevoerd door een erkende afvalverwerker.

   

  Klein Chemisch Afval

  Het klein chemisch afval (KCA) zoals tonercartridges, inktpatronen en batterijen, moeten worden gedeponeerd in de blauwe tonnen bij elk kopieerapparaat in het Zuid lob Uns50. Dit afval wordt verzameld, een voor-afval scheiding wordt gemaakt, en afgevoerd door een erkende afvalverwerker. Op basis van de omzet ontvangt de FHML een bedrag retour, waarmee de kosten van deze afvalstroom wordt gefinancierd.

   

  Radioactief afval

  Het radioactieve afval wordt verzameld, opgeslagen en na verloop van tijd afgevoerd door een door de overheid erkende afvalverwerker (COVRA).
  Het depot voor de in de complexvergunning Randwyck deelnemende instellingen bevindt zich in de arealen van het Radio Nucliden Laboratorium.