• BHV
 • Calamiteitenbeheer

  De UM heeft ten behoeve van de Bedrijfshulpverlening (BHV) een organisatie opgebouwd die bestaat uit BHV-ers. Deze zijn gegroepeerd hetzij per etage (Uns 50), per bouwdeel (Uns 40 en Oxf 55) of gebouw (Deb 1, Dub 30, Uns 5 en Uns 60). De minimale omvang en samenstelling van een groep BHV is bepaald. De BHV-ers worden elk jaar getraind en minimaal twee maal per jaar wordt een oefening gehouden. Een oefening kan gepaard gaan met een ontruiming.

  De BHV-ers staan onder leiding van het Hoofd BHV die tevens de gebouwbeheerder is. Deze is ook lid van het Calamiteitenteam, dat bijeenkomt wanneer de calamiteit een zekere impact heeft op de bedrijfsvoering. Indien de calamiteit ernstig is, wordt tevens een Crisisteam bij het College van Bestuur geformeerd, dat leiding geeft aan de behandeling van de crisis in samenspraak met de hulpdiensten.

   

  Bedrijfshulpverlening

  Elke organisatie heeft de plicht zijn eerste hulp verlening bij ongelukken en calamiteiten te organiseren. Binnen het complex UM Randwyck is de bedrijfshulpverlening georganiseerd per gebouw, en indien het gebouw te groot en te complex is per sub-deel zoals een verdieping. De bedrijfshulpverleners zijn gewone personeelsleden die zich hiervoor hebben aangemeld.
  Na een opleiding worden zij benoemd en krijgen diverse hulpmiddelen om hun taak uit te kunnen voeren. In geval van een ongeluk of calamiteit krijgen de bedrijfshulpverleners de leiding in de hulpverlening tot de professionele hulpverleners zijn gearriveerd. Iedereen, gast, student en medewerker, is gehouden de aanwijzingen van de bedrijfshulpverleners, en later de professionele hulpverleners, op te volgen.
  De leiding van de bedrijfshulpverlening is in handen van de gebouwbeheerder, tevens hoofd Facilities.