• Gebouwbeheer
 • Het gebouwenbeheer in Randwyck is namens de faculteiten in handen van het hoofd van de afdeling Facilities. Deze ziet er, in samenwerking met de Facilitaire Dienst, op toe dat de regels die door het College van Bestuur vastgesteld zijn en waar alle personeelsleden, studenten en gasten aan moeten voldoen, gehandhaafd worden. Tevens beoordeeld deze de staat van onderhoud van de gebouwen en omgeving.

   

  Toegang

  De gebouwen van de UM in Randwyck hebben vastgestelde openingstijden. Tijdens deze periode kan iedereen zonder legitimatie of anderszins de gebouwen betreden. Alle gebouwen (enkele kleine eenheden uitgezonderd) zijn op werkdagen open van 07.30 uur tot 18.30 uur en hebben een receptie.
  Toegang buiten deze tijden kan verleend worden door de gebouwenbeheerder en alleen aan personeelsleden van de UM met een organieke werkplek in dat gebouw.
  Klik hier voor een totaaloverzicht van openingstijden.

   

  UM-Card

  Binnen de UM is de UM Card een belangrijk instrument voor diverse functies.
  Het is een toegangscard voor parkeerplaats, gebouw en ruimten/zones.
  Het is een betaalmiddel voor mensa en apparaten.
  Het is een kopieerkaart.
  Het is ook een identificatiekaart.

  De kaart wordt op geleide van de leidinggevende verstrekt aan medewerkers of gasten. Studenten krijgen een UM Card bij hun inschrijving.

  Speciale bevoegdheden voor toegang kunnen via een formulier bij FD-UM Card worden aangevraagd bij de gebouwbeheerder. Het formulier moet daartoe ingeleverd worden bij de receptie Uns 40, die ook de UM Cards uitgeeft.

   

  Parkeren

  Binnen de UM campus Randwyck zijn een vijftal parkeerterreinen beschikbaar. Afhankelijk van de werkplek en eventuele beperkende regelingen zoals het fietsplan, kan men toegang tot deze terreinen krijgen. De gebouwbeheerder stelt in overleg met de faculteitsdirecteuren de regels en richtlijnen voor het parkeren vast. Binnen afzienbare tijd zal voor het gebruik van de parkeerterreinen van de UM betaald dienen te worden.

   

  Fietsen en auto’s

  Op Randwyck zijn voorzieningen voor het stallen van fietsen: in de open lucht, overdekt of overdekt achter slot. De recepties van de gebouwen kunnen onder betaling van een borgsom een sleutel aan medewerkers verstrekken van de gesloten overdekte stallingsmogelijkheden.
  Per jaar wordt minimaal een maal een opruimingsactie gehouden. De verzamelde fietsen worden vernietigd.
  Het parkeren is aan regels gebonden.  Het parkeergedrag wordt regelmatig gecontroleerd. Wie de regels regelmatig overtreed en dus hinder oplevert voor anderen, zal de toegang tot de parkeerplaats worden ontzegd. De UM is nietaansprakelijk voor eventuele schade aan eigendommen in fietsenstalling(en) of parkeerplaats(en).

   

  Vermissing, gevonden voorwerpen en diefstal

  In de gebouwen van UM Randwyck komen veel mensen. Per dag kunnen dat er meer dan 3.000 zijn. De personen kunnen spullen kwijt raken. Gevonden voorwerpen kunnen bij de receptie van het desbetreffende gebouw worden ingeleverd. Gevonden voorwerpen worden verzameld bij de receptie Uns 60, geregistreerd en op verzoek teruggegeven aan de eigenaar. Na drie maanden bewaartijd worden de voorwerpen afgevoerd.

  Onvermijdelijk is echter dat spullen van eigenaar wisselen. Aangeraden wordt aangifte te doen van diefstal en een melding te maken per email bij Servicepoint-FD. Eventueel kan de gebouwbeheerder samen met de veiligheidsfunctionaris preventieve maatregelen treffen.

   

  Rust- en kolfkamer

  Binnen Randwyck, met name in de Uns 50, is de beschikking over een rust- tevens kolfkamer.
  Hier kunnen mensen zich in het kader van een speciale fysieke problematiek even terug trekken. De kamer heeft de beschikking over een bed, stoel en wastafel.
  Moeders die dat wensen, kunnen deze kamer gebruiken om te kolven. De sleutel hiervoor is alleen verkrijgbaar bij de receptie Uns 50.