- CRISP Maastricht - https://crispmaastricht.nl -

SBE Randwyck

-Click here [1] for the English version-

 

Organisatie
De Stralingsbeschermingseenheid (SBE) is werkzaam voor de Randwyckinstellingen UM, azM, MAASTRO Clinic, MAASTRO Protonencentrum en Biopartner Center Maastricht en fungeert namens deze instellingen als penvoerder naar de overheidsinstanties. De eenheid houdt onafhankelijk toezicht op de werkzaamheden met ioniserende straling en is er verantwoordelijk voor, dat de stralingsbescherming voldoet aan de wettelijke eisen. De wettelijke kaders zijn beschreven in de Kernenergie wet vergunning, de zogenaamde ‘Complexvergunning Randwyck’ [2]. Om te kunnen voldoen aan een optimale zorg is het intern stralingshygiënisch beleid vastgelegd in de ’Regeling Stralingshygiëne Randwyck’. De eenheid is ondergebracht bij de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Centre for Research Innovation, Support and Policy (CRISP) van het MUMC+.

 

Taken

De belangrijkste taken van de Stralingbeschermingseenheid (SBE) betreffen de verlening van interne vergunningen voor werkzaamheden met bronnen van ioniserende straling, gebaseerd op risicoanalyses. Na verlening van de interne vergunning wordt toezicht gehouden op naleving hiervan.

Overige taken van de SBE:

 

Opleidingen

Tevens bieden wij een tweetal erkende, stralingshygiënische opleidingen aan. Bekijk hier ons opleidingsaanbod [4].

Dit betreft de Toezichthoudend Medewerker Straling Verspreidbare Radioactieve stoffen, niveau D (TMS-VRS-Niveau D, voorheen 5B) en de Stralingsbescherming voor Medisch Specialisten die gebruik maken van Röntgenapparatuur (voorheen 4M).

Daarnaast draait sinds 2016 een bij-, en nascholingsprogramma voor werknemers die werkzaamheden uitvoeren waarvoor (voorheen) niveau 5B vereist is.

 

Medewerkers
Binnen de SBE zijn, naast de algemeen coördinerend deskundige, vier stralingsdeskundigen werkzaam. Daarnaast is een medewerker werkzaam voor administratieve ondersteuning.

 

Contactgegevens

Postadres
Universiteit Maastricht
Faculty of Health, Medicine and Life sciences
CRISP/Stralingsbeschermingseenheid
Postbus 616
6200 MD, Maastricht

 

Bezoekadres
Universiteitssingel 50, 1e verdieping zuidlob, kamer 1.361
6229 ER, Maastricht
Telefoon: 043-3881252
E-mail: heleen.huyten@maastrichtuniversity.nl of ans.houben@maastrichtuniversity.nl 

 

Bereikbaarheid in noodgevallen
Bij calamiteiten of spoedeisende hulp bij ongevallen met stralingsbronnen is de Stralingbeschermingseenheid Randwyck binnen en buiten werktijd bereikbaar als achterwacht via toestel 1333 voor de Universiteit Maastricht en toestel 1000 voor het azM en Maastro Clinic.