• Biologische veiligheid
 • Organisatie van biologische veiligheid binnen UM

  Werkzaamheden met Genetisch Gemodificeerde Organismen en potentieel pathogene micro-organismen vallen onder verschillende Regelgeving. Genetisch Gemodificeerde Organismen vallen onder het Besluit en de Regeling ggo. Implementatie en uitvoering van dit besluit zijn door het College van Bestuur (Maastricht University) en door de Raad van Bestuur (azM) gemandateerd aan de directeuren van de beheerseenheden en aan de biologische-veiligheidsfunctionaris.

   

  De Biologische-veiligheidsfunctionaris ziet namens het CvB/RvB toe op de werkzaamheden met Genetisch Gemodificeerde Organismen, biologische agentia en proefdieren. Daarnaast wordt de arbo- en milieuzorg op dit gebied ontwikkeld.

   

  Doel

  De doelstelling op het gebied van biologische veiligheid is het zorgdragen voor een zo goed mogelijke bescherming van het arbeidsmilieu en het gehele milieu tegen negatieve gevolgen van bewust werken met biologische agentia en proefdieren inclusief de genetisch gemodificeerde varianten ervan.

   

  Medewerkers

  De eenheid biologische veiligheid is ondergebracht bij CRISP. Op het gebied van biologische veiligheid zijn de volgende medewerkers werkzaam:

   

  Mw. N. Kisters, biologische-veiligheidsfunctionaris UM, azM en BPCM

  e-mail: n.kisters@maastrichtuniversity.nl

  Mw. V. van Leeuwen, biologische-veiligheidsfunctionaris UM, azM en BPCM

  e-mail: mailto:v.vanleeuwen@maastrichtuniversity.nl

  Dhr. E. Beuken, plaatsvervangend biologische-veiligheidsfunctionaris  azM

  e-mail: e.beuken@mumc.nl

   

  Wanneer u een aanvraag of melding moet doen in het kader van de regeling ggo of vervoersdocumenten zoekt, klik hier

   

  Indien u procedures en werkinstructies zoekt die zijn opgesteld in het kader van de ggo-regelgeving of biologische veiligheid in bredere zin, klik hier