• Veiligheid
 • Het werken en studeren binnen het UM bio-medisch cluster op Randwyck vergt vele maatregelen en richtlijnen om de veiligheid van gast, student en medewerker zeker te stellen.

  De veiligheid omvat vele aspecten:

  –                     de veiligheid van het gebouw en zijn installaties,

  –                     de veiligheid van het werken met gevaarlijke stoffen,

  –                     de veiligheid voor goederen en bezittingen,

  –                     de veiligheid voor het milieu,

  –                     de veiligheid in de omgeving van de site.

  De structuur van de organisatie rond veiligheid wordt binnen CRISP Facilities vorm gegeven en verder ontwikkeld. De veilige werk- en studeeromgeving heeft een hoge prioriteit. Deze wordt vorm gegeven met voorlichting en instructie, met eerstelijns functionarissen bij de vakgroepen: armico’s, en door middel van audits en het instrument van de Risico Inventarisatie & Evaluatie.