• Medisch Ethische ToetsingsCommissie (METC)
  • De METC is een door de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) erkende commissie. Dit houdt in dat de METC bevoegd is om oordelen uit te spreken over protocollen voor wetenschappelijk onderzoek met mensen die door één of meer medewerkers van het Maastricht UMC+ of FHML worden geëntameerd of waarbij deze betrokken zijn bij de uitvoering ervan. De bevoegdheid om oordelen uit te spreken is gebaseerd op de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO).

    Bij de beoordeling weegt de METC de wetenschappelijke aspecten van een onderzoeksvoorstel tegen de bezwaren en de risico’s voor de deelnemers aan een wetenschappelijk onderzoek. De beoordeling van bepaalde soorten medisch-wetenschappelijk onderzoek is voorbehouden aan de CCMO.

    Een wetenschappelijk onderzoek met mensen mag niet eerder aanvangen dan nadat een bevoegde commissie een positief oordeel heeft uitgesproken over het onderzoeksprotocol en de uitvoering ervan.     Voor meer informatie zie: http://www.azm.nl/info/azMorganisatie/MEC/