• Dier Experimenten Commissie (DEC)
 • De DierExperimentenCommissie (DEC) beoordeelt ethische aspecten van projecten waarbij met proefdieren gewerkt wordt. Projecten voor onderzoek of onderwijs met proefdieren mogen volgens de Wet op de Dierproeven pas worden uitgevoerd als er een positief oordeel is gegeven door een DEC. De DEC beoordeelt het onderzoeksplan en gaat na of het belang van een dierproef opweegt tegen het ongerief dat de betrokken proefdieren ondervinden. De commissie richt zich vooral op de mogelijkheden van vervanging, vermindering en verfijning van het dierexperiment. De commissie bestaat uit 10 leden, waarvan 4 leden (inclusief voorzitter) niet in dienst zijn van de Universiteit Maastricht.

   

  Voor meer informatie:  www.maastrichtuniversity.nl/dec

   

  2011

  Het jaarverslag van de DEC over 2011 vindt u hier:  Jaarverslag DEC-UM 2011

  Het proefdierkundig jaarverslag vindt u hier: proefdierkundig jaarverslag_2011

   

  2012

  Het jaarverslag van de DEC over 2012 vindt u hier: Jaarverslag DEC-UM 2012

  Het proefdierkundig jaarverslag vindt u hier:  Proefdierkundig jaarverslag_2012

   

  2013

  Het jaarverslag van de DEC over 2013 vindt u hier: Jaarverslag_DEC-UM_2013

  Het proefdierkundig jaarverslag vindt u hier: Proefdierkundig_jaarverslag_2013