• Onderzoek
 • Het merendeel van het onderzoek binnen de Faculty of Health Medicine and Life Sciences is ondergebracht bij één van de 6 Schools.

  In de Schools vindt thematisch gericht onderzoek plaats binnen een aantal hoofdlijnen en worden onderwijs en onderzoek aan elkaar gekoppeld bij het opleiden van wetenschappers.

   

   

  Dier Experimenten Commissie (DEC)

  De DierExperimentenCommissie (DEC) beoordeelt ethische aspecten van projecten waarbij met proefdieren gewerkt wordt. Lees meer

   

  Medisch Ethische ToetsingsCommissie (METC)

  De METC is een door de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) erkende commissie en is bevoegd om oordelen uit te spreken over protocollen voor wetenschappelijk onderzoek met mensen. Lees meer