Centre for Research Innovation, Support and Policy

woensdag, 17 mei, 2017

Welkom bij het  Centre for Research Innovation, Support and Policy (CRISP) van Maastricht UMC+ / Faculteit Health, Medicine and Life sciences, Maastricht University.

 

CRISP is sinds 2008 actief en heeft als taak de optimale randvoorwaarden te scheppen en deze vervolgens te bewaken om zo binnen Maastricht UMC+/FHML excellent onderzoek mogelijk te maken.

Kernbegrippen hierbij zijn ondersteuning, infrastructuur en (beleids)advisering.

Wij informeren, faciliteren en adviseren zowel bestuurders als onderzoekers.

 

Voor een optimale ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek binnen het Maastricht UMC+ werkt CRISP nauw samen met het Clinical Trial Center Maastricht (CTCM).  CRISP en CTCM vormen samen het loket waar onderzoekers van het Maastricht UMC+ met al hun vragen terecht kunnen.  Zie de Helpdesk.

 

CRISP bestaat uit drie afdelingen en wordt aangestuurd door prof.dr. Jos Smits, directeur en pro-decaan onderzoek. Het Research Office voert de activiteiten met betrekking tot ‘Research Policy and Innovation’ en ‘Grants’ uit en vormt zo de front office naar beleidsmakers en onderzoekers.


 

Veiligheidsbrillen

dinsdag, 16 mei, 2017

The dangers working on a lab entails, lab staff run a greater risk of eye damage. To preventinfo this is to wear safety glasses / goggles cross mandatory as of January 1, 2017. More information can be found on the CRISP website (security> labveiligheid> general safety instructions).


 

VAS-lab

maandag, 15 mei, 2017

Dit is de nieuwe COV (Centrale Onderzoek Voorziening) die onlangs gerealiseerd werd op de 4e verdieping van de UNS 50 (naast de CGSA). Deze ruimte is speciaal ontworpen voor het hanteren (afwegen/oplossen) en opslaan van CMR stoffen en andere hoog toxische stoffen. Daarnaast is er een ruimte gecreëerd voor het uitvoeren van celkweek (ML-II) of andere experimenten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van het VAS-lab: Marcel van Herwijnen