• Facilities
 • De afdeling Facilities is een service- en beleidsafdeling voor de ondersteuning en inrichting op het gebied van beheer van de Faculteit Health, Medicine and Life sciences. Voor een aantal aspecten verricht de afdeling Facilities werkzaamheden voor de gehele universiteit en/of azM of voor samenwerkingsverbanden tussen instellingen op de Campus Randwyck.


  De afdeling heeft twee taakgebieden:

              –           Huisvesting en Algemeen Beheer

              –           Veiligheid, Arbo en Milieu


  Facilities heeft gespecialiseerde kennis in huis over de diverse aspecten van de wet- en regelgeving over de randvoorwaarden van het geneeskundig en gezondheidswetenschappelijk werken. Dit betreft biologische veiligheid, genetisch gemodificeerde organismen, stralingsveiligheiden arbeidshygiëne.


  Verder verzorgt de afdeling de coördinatie en de afstemming van het instellingsbeleid binnen Randwyck voor de deelaspecten waarvoor functionarissen in andere eenheden dan op Randwyck belast zijn: Arbo, Milieu, Veiligheid, Bewaking.

  Met betrekking tot aspecten waarvoor met name de Facilitaire Dienst taken heeft (huisvesting, onderhoud, verbouwingen, UM card, schoonmaak, inkoop en logistiek, receptiediensten, parkeren) verzorgt de afdeling de contacten en aansturing.

  Een aantal taken worden uitgevoerd in een groter toepassingsveld dan de FHML, namelijk samen met FPN, of samen met azM en/of Maastro en Biopartner.


  Bezoekadres:

  Universiteitssingel 50, zone H
  Kamer 1.344, eerste etage
  6229 ER Maastricht