• Bij-, en nascholingsprogramma TMS-VRS D
 • -verspreidbare radioactieve stoffen-

  -Click here for the English version-

   

  Sinds juni 2016 draait een bij-, en nascholingsprogramma voor werknemers binnen de Randwyck-instellingen die werkzaamheden uitvoeren waarvoor een diploma TMS-VRS D vereist is. In het kader van wettelijke verplichtingen en anderzijds in het kader van veiligheid, bent u als werknemer, wanneer u werkt met open radioactieve stoffen, verplicht deel te nemen aan dit bij-, en nascholingsprogramma.

   

   

  Werk je zelf met (open) radioactieve stoffen binnen de instellingen gelieerd aan de Complexvergunning en ben je nog niet benaderd voor deelname, of ben je van plan in de toekomst met (open) radioactieve stoffen te gaan werken? Meld je dan snel aan door ons een e-mail te sturen.

   

  Wettelijke eisen

  Het is bij wet verplicht dat de ondernemer zijn werknemers informeert over de risico’s die gepaard gaan met het gebruik van bronnen van ioniserende straling.

  Bij het werken met verspreidbare radioactieve stoffen (VRS) wordt hier binnen de complexvergunning aan voldaan door het verplicht stellen van het met goed gevolg doorlopen van de cursus stralingshygiëne niveau 5B, en vanaf februari 2018: Toezichthoudend medewerker stralingsbescherming – verspreidbare radioactieve stoffen – niveau D ofwel TMS-VRS D.

   

  Om de kennis actueel te houden, is ook het volgen van bij- en nascholing verplicht. Voor de toepassing van VRS is hiertoe een bij- en nascholingsprogramma ingericht. Deelname aan dit programma is niet vrijblijvend maar een voorwaarde voor het zelfstandig uitvoeren van onderzoekstoepassingen met VRS en toegang tot de afdeling Radio Nucliden Laboratoria (RNL).

   

  Leerdoelen

  Voor het bij- en nascholingsprogramma stralingshygiëne VRS zijn de volgende leerdoelen geformuleerd:

  1. het borgen van kennis en vaardigheden van medewerkers
  2. het verbreden van kennis aangaande het gebruik en de toepassingen van bronnen van ioniserende straling
  3. het aanleren van een veilige werkwijze ter instandhouding van een veilige werkomgeving
  4. het verkrijgen van inzicht in de stralingshygiënische organisatie en de daarin betrokken functionarissen binnen de instellingen die deel uit maken van de Complexvergunning Randwyck.

   

  Programma 2020-2021

  In de periode 2020-2021 wordt de derde editie van het bij-, en nascholingsprogramma georganiseerd. De voertaal gedurende het gehele programma is Engels; in het geval van practica kan, als de groepssamenstelling dat toelaat, daarvan afgeweken worden en in het Nederlands onderwezen worden.

   

  >> Raadpleeg voor actuele richtlijnen rondom Covid-19 de UM-website.

   

  Het programma in 2020-2021:

  DatumTijdstipLocatieOnderwerpDocent
  6 oktober 2020AfgelastAfgelastPracticumSBE Randwyck
  6 oktober 2020AfgelastAfgelastPracticumSBE Randwyck
  17 november 2020UitgesteldUitgesteldLezing Medische BeeldvormingUlrich Lalji, Beeldvorming MUMC+
  19 november 202009:00-11:30UNS50 H1.351aPracticumSBE Randwyck
  19 november 202013:00-15:30N.t.b.PracticumSBE Randwyck
  3 december 202009:00-11:30UNS50 H1.351aWerkcollege Voorziene onbedoelde gebeurtenissen (VOG)SBE Randwyck
  7 december 202009:00-11:30N.t.b.PracticumSBE Randwyck
  7 december 2020 13:00-15:30N.t.b.PracticumSBE Randwyck
  12 januari 202109:00-11:30N.t.b.Lezing Tailor-made radiolabeled peptides and proteins for targeting of cardiovascular diseases and cancerIngrid Dijkgraaf, Biochemie UM
  14 januari 202109:00-11:30N.t.b.PracticumSBE Randwyck
  14 januari 202113:00-15:30N.t.b.PracticumSBE Randwyck
  21 januari 202109:00-11:30N.t.b.Werkcollege Voorziene onbedoelde gebeurtenissen (VOG)SBE Randwyck
  3 februari 202109:00-11:30N.t.b.PracticumSBE Randwyck
  3 februari 202113:00-15:30N.t.b.PracticumSBE Randwyck
  23 februari 202109:00-11:30N.t.b.Werkcollege Voorziene onbedoelde gebeurtenissen (VOG)SBE Randwyck
  1 maart 202109:00-11:30N.t.b.PracticumSBE Randwyck
  1 maart 202113:00-15:30N.t.b.PracticumSBE Randwyck
  9 maart 202109:00-11:30N.t.b.Werkcollege Voorziene onbedoelde gebeurtenissen (VOG)SBE Randwyck
  13 april 202109:00-11:30N.t.b.PracticumSBE Randwyck
  13 april 202113:00-15:30N.t.b.PracticumSBE Randwyck
  22 april 202109:00-11:30N.t.b.Werkcollege Voorziene onbedoelde gebeurtenissen (VOG)SBE Randwyck
  27 mei 202109:00-11:30N.t.b.Lezing Onderzoek binnen Nucleaire GeneeskundeTineke van de Weijer, Beeldvorming MUMC+
  7 juni 202109:00-11:30N.t.b.PracticumSBE Randwyck
  7 juni 202113:00-15:30N.t.b.PracticumSBE Randwyck
  14 september 202109:00-11:30N.t.b.Werkcollege Voorziene onbedoelde gebeurtenissen (VOG)SBE Randwyck
  4 november 202109:00-11:30N.t.b.PracticumSBE Randwyck
  4 november 202113:00-15:30N.t.b.PracticumSBE Randwyck
  15 november 202109:00-11:30N.t.b.Werkcollege Voorziene onbedoelde gebeurtenissen (VOG)SBE Randwyck
  18 november 202109:00-11:30N.t.b.Interactieve lezing Awareness in radiation protectionSBE Randwyck
  2 december 202109:00-11:30N.t.b.Werkcollege Voorziene onbedoelde gebeurtenissen (VOG)SBE Randwyck

   

  Minimale deelname-eis

  In de periode 2020-2021 wordt van u verwacht dat u deelneemt aan 1 practicum, 1 werkcollege en 3 colleges. Dit vertegenwoordigt een tijdsinvestering van 10 uren in 2 jaar. Uw deelname aan deze onderdelen zal worden geregistreerd.

  Het voldoen aan deze deelname-eis is een voorwaarde voor het behouden van toegang tot de afdeling RNL en het zelfstandig kunnen uitvoeren van handelingen met VRS.

   

  Inschrijven

  Deelname aan de programma-onderdelen gebeurt op basis van inschrijving via dit e-mailadres.

  Let op! Voor het practicum alsook het werkcollege gelden per sessie beperkte aantallen deelnemers.

   

  Wat te doen als er niet wordt voldaan aan de eis

  Werknemers die in de periode (2020/2021) niet hebben voldaan of niet aan de minimale deelname-eis dreigen te voldoen, maar wél toegang willen behouden tot de afdeling RNL, dan wel zelfstandig werkzaamheden willen blijven uitvoeren met verspreidbare radioactieve stoffen, dienen deel te nemen aan de resterende onderdelen van het programma in 2021 én nemen deel aan het (meerkeuze-) examen van de reguliere TMS-VRS D cursus. Dit examen dient met goed gevolg te worden afgelegd (score > 60%). Enkel op deze manier kan aantoonbaar gemaakt worden dat uw kennisniveau voldoet aan de eisen die bij wet daarvoor gesteld zijn. Werknemers die het betreft worden hierover persoonlijk ingelicht.

   

  Procedure

  Reglement bij- en nascholingsprogramma TMS-VRS D
  Procedure bij- en nascholing TMS-VRS D