• Bij-, en nascholingsprogramma TMS-VRS D
 • -Click here for the English version-

   

  -verspreidbare radioactieve stoffen-

   

  Sinds juni 2016 draait een bij-, en nascholingsprogramma voor werknemers binnen de Randwyck-instellingen die werkzaamheden uitvoeren waarvoor een diploma TMS-VRS D vereist is. In het kader van wettelijke verplichtingen en anderzijds in het kader van veiligheid, bent u als werknemer, wanneer u werkt met open radioactieve stoffen, verplicht deel te nemen aan dit bij-, en nascholingsprogramma.

   

   

  Werk je zelf met (open) radioactieve stoffen binnen de instellingen gelieerd aan de Complexvergunning en ben je nog niet benaderd voor deelname, of ben je van plan in de toekomst met (open) radioactieve stoffen te gaan werken? Meld je dan snel aan door ons een e-mail te sturen.

   

  Wettelijke eisen

  Het is bij wet verplicht dat de ondernemer zijn werknemers informeert over de risico’s die gepaard gaan met het gebruik van bronnen van ioniserende straling.

  Bij het werken met verspreidbare radioactieve stoffen (VRS) wordt hier binnen de complexvergunning aan voldaan door het verplicht stellen van het met goed gevolg doorlopen van de cursus stralingshygiëne niveau 5B, en vanaf februari 2018: Toezichthoudend medewerker stralingsbescherming – verspreidbare radioactieve stoffen – niveau D ofwel TMS-VRS D.

   

  Om de kennis actueel te houden, is ook het volgen van bij- en nascholing verplicht. Voor de toepassing van VRS is hiertoe een bij- en nascholingsprogramma ingericht. Deelname aan dit programma is niet vrijblijvend maar een voorwaarde voor het zelfstandig uitvoeren van onderzoekstoepassingen met VRS en toegang tot de afdeling Radio Nucliden Laboratoria (RNL).

   

  Leerdoelen

  Voor het bij- en nascholingsprogramma stralingshygiëne VRS zijn de volgende leerdoelen geformuleerd:

  1. het borgen van kennis en vaardigheden van medewerkers
  2. het verbreden van kennis aangaande het gebruik en de toepassingen van bronnen van ioniserende straling
  3. het aanleren van een veilige werkwijze ter instandhouding van een veilige werkomgeving
  4. het verkrijgen van inzicht in de stralingshygiënische organisatie en de daarin betrokken functionarissen binnen de instellingen die deel uit maken van de Complexvergunning Randwyck.

   

  Programma 2018-2019

  In de periode 2018-2019 wordt de tweede editie van het bij-, en nascholingsprogramma georganiseerd. De voertaal gedurende het gehele programma is Engels; in het geval van practica kan, als de groepssamenstelling dat toelaat, daarvan afgeweken worden en in het Nederlands onderwezen worden.

   

  Het programma in 2018:

   OnderwerpDocentDatumTijdstipLocatie
  Practicum
  "Decontamineren van een radionuclidenlaboratorium"Diversen20 nov 2018
  13 dec 2018
  15 jan 2019
  11 mrt 2019
  09 apr 2019
  23 mei 2019
  16 sep 2019
  09.00-11.00 en 13.00-15.00 uurRNL/UNS50
  College (werkcollege)

  "Risico's van vaak gebruikte toepassingen"Mevr. A. Houben12 nov 2018
  26 feb 2019
  19 sep 2019
  09:00-11:00H1.351a/UNS50
  Informatieve lezing"Non-invasive imaging @RNL: do’s and don’ts"Dr. L. Dubois12 feb 201908:30-10:30H1.331/UNS50
  College"Stralingsbescherming in protonentherapie"Dr. M. Unipan25 apr 201908:30-10:30H1.331/UNS50
  College"Biologische effecten van protonen"Dr. S. Peeters17 sep 201908:30-10:30H1.331/UNS50

  Voor 2020/2021 zal een programma worden aangeboden dat qua colleges en informatieve lezingen vergelijkbaar is met 2018/2019.

   

  Minimale deelname-eis

  In de periode 2018-2019 wordt van u verwacht dat u deelneemt aan 1 practicum, 3 colleges en 2 informatieve lezingen. Dit vertegenwoordigt een tijdsinvestering van 12 uren in 2 jaar. Uw deelname aan deze onderdelen zal worden geregistreerd.

   

  Het voldoen aan deze deelname-eis is een voorwaarde voor het behouden van toegang tot de afdeling RNL en het zelfstandig kunnen uitvoeren van handelingen met VRS.

   

  Inschrijven

  Deelname aan de programma-onderdelen gebeurt op basis van inschrijving via dit e-mailadres.

  Let op! Voor het practicum alsook het werkcollege gelden per sessie beperkte aantallen deelnemers.

   

  Wat te doen als er niet wordt voldaan aan de eis

  Werknemers die in de periode (2018/2019) niet hebben voldaan of niet aan de minimale deelname-eis dreigen te voldoen, maar wél toegang willen behouden tot de afdeling RNL, dan wel zelfstandig werkzaamheden willen blijven uitvoeren met verspreidbare radioactieve stoffen, dienen deel te nemen aan de resterende onderdelen van het programma in 2019 én nemen deel aan het (meerkeuze-) examen van de reguliere TMS-VRS D cursus. Dit examen dient met goed gevolg te worden afgelegd (score > 60%). Enkel op deze manier kan aantoonbaar gemaakt worden dat uw kennisniveau voldoet aan de eisen die bij wet daarvoor gesteld zijn. Werknemers die het betreft worden hierover persoonlijk ingelicht.

   

  Procedure

  Reglement bij- en nascholingsprogramma TMS-VRS D