• Opiaten
 • In het kader van de Opiumwet moet de Universiteit Maastricht (UM) ontheffinghouder zijn om opiaten en andere verdovende middelen te kunnen gebruiken t.b.v. medisch onderzoek, analytisch- chemisch onderzoek en voor andere wetenschappelijke doelen. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is de ontheffingverlener van de hierboven genoemde stoffen die zijn opgenomen in de zogenoemde Lijst 1 en Lijst 2 stoffenlijst, hierna genoemd opiaten. Een voorwaarde voor de ontheffing is een duidelijke procedure waarin de werkwijze over de omgang met opiaten is vastgelegd.

  Archivering van de documenten over levering, uitgifte of vernietiging moeten gedurende minimaal 6 jaar bewaard blijven.

   

  Opiatenprocedure UM mei 2016

  Bestelformulier medicijnen

  Procedure bestel- en uitgifte medicijnen CPV