• VAS-lab
 • Wat is het VAS-lab?

  Het VAS-lab is een centrale voorziening voor het veilig en gecontroleerd werken met hoog toxische stoffen. Met hoog toxische stoffen bedoelen we: carcinogene, mutagene, reprotoxische, zeer giftige en bij inhalatie sensibiliserend stoffen.

  Het VAS-lab bestaat uit een 4-tal ruimten; een voorruimte/omkleedruimte, een opslagruimte, een weegruimte en een onderzoeksruimte (ML-II).

   

  Waarom?

  De Universiteit Maastricht/FHML stelt deze voorziening ter beschikking omdat zij de veiligheid voor haar werknemers wil borgen en zich ten doel heeft gesteld om de potentiele blootstelling aan bovengenoemde stoffen zoveel mogelijk te reduceren tot nul. De voorziening staat onder supervisie van CRISP en zal beheerd worden door Marcel van Herwijnen (TGX). De contactpersoon op de afdelingen is de chemicaliënbeheerder.

   

  Hoe krijg ik toegang?

  Ben je van plan een stof te gebruiken die in één van bovenstaande categorieën valt neem dan contact op met de chemicaliënbeheerder van je afdeling.

  In overleg met de chemicaliënbeheerder wordt bepaald of het gebruik van het VAS-lab wenselijk is en zo ja, hoe vaak. Voor incidenteel gebruik van het VAS-lab zal de chemicaliënbeheerder je doorverwijzen naar een reeds geautoriseerde persoon binnen de afdeling. Dit vanwege de tijdsinvestering die met de training en begeleiding is gemoeid. Mocht je frequent gebruik willen maken van deze faciliteit zal de chemicaliënbeheerder je doorverwijzen naar de beheerder van het VAS-lab (Marcel van Herwijnen). Na goed gevolg van een korte training is het dan mogelijk toegang te krijgen tot het VAS-lab.

  Voorwaarde voor de toegang tot het VAS-lab is een aanstelling bij de UM (registratie telt niet). Studenten of stagiaires worden niet toegelaten op het VAS-lab.

   

  Onderzoeksruimte (ML-II)

  Bedenk op voorhand of je enkel gebruik wilt maken van de opslag en weegfaciliteit of ook van de onderzoeksruimte. Gezien deze ruimte een ML-II classificatie heeft zal hiervoor een extra goedkeuring nodig zijn van de Biologische Veiligheid Functionaris.

   

  Procedures en richtlijnen: