• Opleidingsaanbod
 • -Click here for the English version-

  Erkende opleidingen

  Wij bieden erkende opleidingen stralingshygiëne:

  Stralingsbescherming voor Medisch Specialisten die gebruik maken van Röntgenapparatuur

  Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming Verspreidbare Radioactieve Stoffen, niveau D, TMS-VRS-niveau D

   

  U kunt zich hier aanmelden voor bovenstaande erkende opleidingen.

   

  De opleidingen worden gecoördineerd door de stralingsbeschermingseenheid (SBE) Randwyck, onder verantwoordelijkheid van de algemeen coördinerend deskundige (ACD). Deze is namens de besturen verantwoordelijk voor de inhoud van de opleidingen en het voldoen aan en naleven van wet-, en regelgeving.

  Er is een onafhankelijke examencommissie ingericht, die toezicht houdt op de kwaliteit van het (praktijk-) onderwijs en het examen. De examencommissie opereert conform het ‘Examenreglement erkende cursussen stralingshygiëne Randwyck’.

   

  Bij-, en nascholingsprogramma voor TMS-VRS D

  Sinds juni 2016 loopt een bij-, en nascholingsprogramma voor werknemers binnen de Randwyck-instellingen die werkzaamheden uitvoeren waarvoor een diploma TMS-VRS D  vereist is. In het kader van wettelijke verplichtingen en anderzijds in het kader van veiligheid, bent u als werknemer, wanneer u werkt met verspreidbare radioactieve stoffen, verplicht deel te nemen aan dit bij-, en nascholingsprogramma.

  Meer informatie over dit programma vindt u hier.

  Werkt u zelf met verspreidbare radioactieve stoffen binnen de instellingen gelieerd aan de Complexvergunning en bent u nog niet benaderd voor deelname, of bent u van plan in de toekomst met verspreidbare radioactieve stoffen te gaan werken? Meld u dan snel aan door het contactformulier SBE in te vullen!

   

  Relevante procedures m.b.t. opleidingen

  Procedure organisatie rondom afname examens

  Examenreglement

  Reglement bij- en nascholingsprogramma TMS-VRS D

  Procedure bij- en nascholing TMS-VRS D