• Laboratoria handschoenen

  In het kader van Europese aanbestedingen heeft de UM een aanbesteding uitgevoerd voor standaard laboratorium handschoenen.

  Per 1 juni 2019 heeft de Universiteit Maastricht een overeenkomst gesloten met Fisher Scientific B.V. voor de levering van laboratorium handschoenen. De looptijd van de raamovereenkomst is twee jaar tot 1 juni 2021 met een optionele verlenging van 2 keer een jaar tot uiterlijk 1 juni 2023.

   

  Scope:
  De scope van de Raamovereenkomst betreft de levering van laboratorium handschoenen ten behoeve van de Universiteit Maastricht. Veiligheid van en gebruiksgemak voor de onderzoeker staan hierbij voorop. De handschoen is in een korte en lange versie verkrijgbaar.

  De geselecteerde handschoenen zijn geschikt voor de in het laboratorium meest toegepaste stoffen en processen. Voor stoffen en processen waarvoor de handschoenen niet geschikt zijn kan men afwijken van de geselecteerde handschoenen, hiervoor dient men contact op te nemen met CRISP.

   

  Overeenkomst:
  De overeenkomst bestaat uit prijsafspraken voor de 2 standaard handschoenen (naast de maatvoering) en een korting percentage voor geselecteerde merken.

   

  Bestellen:
  Handschoenen kunnen besteld worden via het SRM-bestelsysteem.

  Voor nadere informatie kan men contact opnemen met de Armico.