• ‘Algemeen’

  Laboratoria handschoenen

  woensdag, juni 12th, 2019

  In het kader van Europese aanbestedingen heeft de UM een aanbesteding uitgevoerd voor standaard laboratorium handschoenen.

  Per 1 juni 2019 heeft de Universiteit Maastricht een overeenkomst gesloten met Fisher Scientific B.V. voor de levering van laboratorium handschoenen. De looptijd van de raamovereenkomst is twee jaar tot 1 juni 2021 met een optionele verlenging van 2 keer een jaar tot uiterlijk 1 juni 2023.

   

  Scope:
  De scope van de Raamovereenkomst betreft de levering van laboratorium handschoenen ten behoeve van de Universiteit Maastricht. Veiligheid van en gebruiksgemak voor de onderzoeker staan hierbij voorop. De handschoen is in een korte en lange versie verkrijgbaar.

  De geselecteerde handschoenen zijn geschikt voor de in het laboratorium meest toegepaste stoffen en processen. Voor stoffen en processen waarvoor de handschoenen niet geschikt zijn kan men afwijken van de geselecteerde handschoenen, hiervoor dient men contact op te nemen met CRISP.

   

  Overeenkomst:
  De overeenkomst bestaat uit prijsafspraken voor de 2 standaard handschoenen (naast de maatvoering) en een korting percentage voor geselecteerde merken.

   

  Bestellen:
  Handschoenen kunnen besteld worden via het SRM-bestelsysteem.

  Voor nadere informatie kan men contact opnemen met de Armico.

   


   

  Centre for Research Innovation, Support and Policy

  woensdag, mei 17th, 2017

  Welkom bij het  Centre for Research Innovation, Support and Policy (CRISP) van Maastricht UMC+ / Faculteit Health, Medicine and Life sciences, Maastricht University.

   

  CRISP is sinds 2008 actief en heeft als taak de optimale randvoorwaarden te scheppen en deze vervolgens te bewaken om zo binnen Maastricht UMC+/FHML excellent onderzoek mogelijk te maken.

  Kernbegrippen hierbij zijn ondersteuning, infrastructuur en (beleids)advisering.

  Wij informeren, faciliteren en adviseren zowel bestuurders als onderzoekers.

   

  Voor een optimale ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek binnen het Maastricht UMC+ werkt CRISP nauw samen met het Clinical Trial Center Maastricht (CTCM).  CRISP en CTCM vormen samen het loket waar onderzoekers van het Maastricht UMC+ met al hun vragen terecht kunnen.  Zie de Helpdesk.

   

  CRISP bestaat uit drie afdelingen en wordt aangestuurd door prof.dr. Jos Smits, directeur en pro-decaan onderzoek. Het Research Office voert de activiteiten met betrekking tot ‘Research Policy and Innovation’ en ‘Grants’ uit en vormt zo de front office naar beleidsmakers en onderzoekers.


   

  VAS-lab

  maandag, mei 15th, 2017

  Dit is de nieuwe COV (Centrale Onderzoek Voorziening) die onlangs gerealiseerd werd op de 4e verdieping van de UNS 50 (naast de CGSA). Deze ruimte is speciaal ontworpen voor het hanteren (afwegen/oplossen) en opslaan van CMR stoffen en andere hoog toxische stoffen. Daarnaast is er een ruimte gecreëerd voor het uitvoeren van celkweek (ML-II) of andere experimenten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van het VAS-lab: Marcel van Herwijnen