• Stralenveiligheid
 • Organisatie
  De Stralingsbeschermingseenheid (SBE) is werkzaam voor de Randwyckinstellingen UM, azM, Maastro Clinic, ZONPTC en Biopartner Center Maastricht en fungeert namens deze instellingen als penvoerder naar de overheidsinstanties. De eenheid houdt onafhankelijk toezicht op de werkzaamheden met ioniserende straling en is er verantwoordelijk voor, dat de stralingsbescherming voldoet aan de wettelijke eisen. De wettelijke kaders zijn beschreven in de Kernenergie wet vergunning, de zogenaamde ‘Complexvergunning Randwyck’. Om te kunnen voldoen aan een optimale zorg is het intern stralingshygiënisch beleid vastgelegd in de ’Regeling Stralingshygiëne Randwyck’. De eenheid is ondergebracht bij de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Centre for Research Innovation, Support and Policy (CRISP) van het MUMC+.

   

  Taken

  De belangrijkste taken van de Stralingbeschermingseenheid (SBE) betreffen de verlening van interne vergunningen voor werkzaamheden met bronnen van ioniserende straling, gebaseerd op risicoanalyses. Na verlening van de interne vergunning wordt toezicht gehouden op naleving hiervan.

  Overige taken van de SBE:

  • opstellen en implementeren van het beleid;
  • classificeren van werknemers, projecten, ruimten ;
  • inhoudelijk adviseren over stralingsbeschermingsvoorschriften;
  • toezicht houden op de naleving van deze voorschriften;
  • uitvoeren van inspecties en audits;
  • participeren in de verplichte medische stralingscommissies;
  • kwaliteitsbewaking van en partciperen in de interne (erkende) opleidingen en cursussen ten behoeve van blootgestelde werknemers;
  • verzorgen van bij- en nascholing ten behoeve van lokaal stralingsdeskundigen;
  • adviseren en voorlichten van niet-blootgestelde werknemers;
  • adviseren over ruimtelijke inrichting en bouw/verbouw;
  • sturend optreden bij stralingsincidenten en zorgdragen voor de juiste afhandeling;
  • gesprekspartner Arbeidsinspectie en Inspectie Leefomgeving en Transport/Risicovolle bedrijven;
  • rapporteren aan besturen en overheid.

   

  Medewerkers
  Binnen de SBE zijn, naast de algemeen coördinerend deskundige, drie stralingsdeskundigen werkzaam. Daarnaast is een medewerker werkzaam voor administratieve ondersteuning.

   

  Contactgegevens

  Postadres
  Universiteit Maastricht
  Faculty of Health, Medicine and Life sciences
  CRISP/Stralingsbeschermingseenheid
  Postbus 616
  6200 MD, Maastricht

   

  Bezoekadres
  Universiteitssingel 50, 1e verdieping zuidlob, kamer 1.361
  6229 ER, Maastricht
  Telefoon: 043-3881252
  E-mail: heleen.huyten@maastrichtuniversity.nl of ans.houben@maastrichtuniversity.nl 

   

  Bereikbaarheid in noodgevallen
  Bij calamiteiten of spoedeisende hulp bij ongevallen met stralingsbronnen is de Stralingbeschermingseenheid Randwyck binnen en buiten werktijd bereikbaar als achterwacht via toestel 1333 voor de Universiteit Maastricht en toestel 1000 voor het azM en Maastro Clinic.