• Bij-, en nascholingsprogramma TMS-VRS D (voorheen 5B)
 • -verspreidbare radioactieve stoffen-

   

  Sinds juni 2016 draait een bij-, en nascholingsprogramma voor werknemers binnen de Randwyck-instellingen die werkzaamheden uitvoeren waarvoor een diploma 5b (TMS-VRS D) vereist is. In het kader van wettelijke verplichtingen en anderzijds in het kader van veiligheid, bent u als werknemer, wanneer u werkt met open radioactieve stoffen, verplicht deel te nemen aan dit bij-, en nascholingsprogramma.

   

   

  Werk je zelf met (open) radioactieve stoffen binnen de instellingen gelieerd aan de Complexvergunning en ben je nog niet benaderd voor deelname, of ben je van plan in de toekomst met (open) radioactieve stoffen te gaan werken? Meld je dan snel aan door ons een e-mail te sturen.

   

  Wettelijke eisen

  Het is bij wet verplicht dat de ondernemer zijn werknemers informeert over de risico’s die gepaard gaan met het gebruik van bronnen van ioniserende straling.

  Bij het werken met verspreidbare radioactieve stoffen (VRS) wordt hier binnen de complexvergunning aan voldaan door het verplicht stellen van het met goed gevolg doorlopen van de cursus stralingshygiëne niveau 5B, en vanaf februari 2018: Toezichthoudend medewerker stralingsbescherming – verspreidbare radioactieve stoffen – niveau D ofwel TMS-VRS D.

   

  Om de kennis actueel te houden, is ook het volgen van bij- en nascholing verplicht. Voor de toepassing van VRS is hiertoe een bij- en nascholingsprogramma ingericht. Deelname aan dit programma is niet vrijblijvend maar een voorwaarde voor het zelfstandig uitvoeren van onderzoekstoepassingen met VRS en toegang tot de afdeling Radio Nucliden Laboratoria (RNL).

   

  Leerdoelen

  Voor het bij- en nascholingsprogramma stralingshygiëne VRS zijn de volgende leerdoelen geformuleerd:

  1. het borgen van kennis en vaardigheden van medewerkers
  2. het verbreden van kennis aangaande het gebruik en de toepassingen van bronnen van ioniserende straling
  3. het aanleren van een veilige werkwijze ter instandhouding van een veilige werkomgeving
  4. het verkrijgen van inzicht in de stralingshygiënische organisatie en de daarin betrokken functionarissen binnen de instellingen die deel uit maken van de Complexvergunning Randwyck.

   

  Programma 2018-2019

  In de periode 2018-2019 wordt de tweede editie van het bij-, en nascholingsprogramma georganiseerd. De voertaal gedurende het gehele programma is Engels; in het geval van practica kan, als de groepssamenstelling dat toelaat, daarvan afgeweken worden en in het Nederlands onderwezen worden.

   

  Het programma in 2018:

   OnderwerpDocentDatumTijdstipLocatie
  Practicum
  "Decontamineren van een radionuclidenlaboratorium"Diversen10 april
  31 mei
  11 sep
  20 nov
  13 dec
  09.00-11.00 en 13.00-15.00 uurRNL/UNS50
  College"Risico's van ioniserende straling in de beroepsmatige sfeer"Mevr. H. Huyten20 feb08.30-10.30A0.771/UNS40
  College (werkcollege)

  "Risico's van vaak gebruikte toepassingen"Mevr. A. Houben16 april
  29 mei
  13 sep
  12 nov
  4 dec
  08.30-10.30H1.351a/UNS50
  Informatieve lezing"Gebruik van röntgen in de forensische wetenschap"Dhr. J. Kroll20 mrt08.30-10.30A0.771/UNS40
  Informatieve lezing"Gebruik van jodium in de geneeskunde en als voorzorgsmaatregel tijdens nucleaire calamiteiten"Dr. M. van Kroonenburgh25 of 27 sep-volgt--volgt-
  Informatieve lezing"Bedrijfsvoering van een nucleaire energie installatie (Borssele)"-volgt--volgt--volgt--volgt-

  Voor 2019 zal een programma worden aangeboden dat qua colleges en informatieve lezingen vergelijkbaar is met 2018.

   

  Minimale deelname-eis

  In de periode 2018-2019 wordt van u verwacht dat u deelneemt aan 1 practicum, 3 colleges en 2 informatieve lezingen. Dit vertegenwoordigt een tijdsinvestering van 12 uren in 2 jaar. Uw deelname aan deze onderdelen zal worden geregistreerd.

   

  Het voldoen aan deze deelname-eis is een voorwaarde voor het behouden van toegang tot de afdeling RNL en het zelfstandig kunnen uitvoeren van handelingen met VRS.

   

  Inschrijven

  Deelname aan de programma-onderdelen gebeurt op basis van inschrijving via dit e-mailadres.

  Let op! Voor het practicum alsook het werkcollege gelden per sessie beperkte aantallen deelnemers.

   

  Wat te doen als er niet wordt voldaan aan de eis

  Werknemers die in de vorige periode (2016-2017) niet hebben voldaan aan de minimale deelname-eis, maar wél toegang willen behouden tot de afdeling RNL, dan wel zelfstandig werkzaamheden willen blijven uitvoeren met verspreidbare radioactieve stoffen, dienen de gemiste onderdelen in te halen in de eerste helft van 2018. Werknemers die het betreft worden hierover persoonlijk ingelicht.

   

  Daarnaast geldt onverlet de deelname-eis voor het programma 2018-2019.